• [VIDEO] gintong kutsara?

    gintong kutsara? Hulaan kung ano ang ginawa ng kutsarang ito #kitchenware #dinnerware #cookware #kinfe #tableware #tablewareset #kitchenwareset #dinnerwareset #cookwareset #cutlery