• Oishi Park

    Oishi Park
    Oishi Park
    Oishi Park
    Oishi Park

    สวนโออิชิ Oishi Park เป็นหนึ่งในจุดชมวิวยอดฮิตของภูเขาไฟฟูจิ เราสามารถเพลิดเพลินกับถนนดอกไม้ยาวถึง 350 เมตร #japantrip🇯🇵 2023 #travel #puistories